Apik dan Mendidik

Disentil Anak Kecil

Dikisahkan, satu rombongan delegasi dari kampung pedalaman datang untuk menemui Khalifah Hisyam bin Abdil Malik Mereka d...

Awal Mula Tayamum

Sayyidah Aisyah ra bercerita: Kami pernah bepergian keluar bersama Rasulullah saw Ketika sampai di sebuah daerah antara ...

Awal Mula Azan

Ketika baru saja tiba di Madinah kaum muslim berkumpul, kemudian mendirikan salat pada waktunya, tanpa ada seorang pun y...