Syariat

Sejarah Awal Mula Tayamum

Sejarah awal mula tayamum disebut dalam hadits yang mengisahkan suatu ketika Sayyidah Aisyah ra bercerita: Kami pernah b...