TERBARU

Awal Mula Tayamum

Sayyidah Aisyah ra bercerita: Kami pernah bepergian keluar bersama Rasulullah saw Ketika sampai di sebuah daerah antara ...