Tag: qobiltu nikahaha wa tazwijaha alal mahril madzkuur wa radhiitu bihi wallahu waliyut taufiq