sakinah mawaddah warahmah

Sakinah

Menciptakan Rumah Tangga Sakinah

Rumah tangga merupakan sebuah ikatan yang mengikat manusia dalam bingkai kehalalan. Manusia yang dibekali oleh Alllah dengan nafsu dan rasa