Pada masa kepemimpinan khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, kalender Islam yang biasa disebut tahun Hijriyah ditetapkan untuk pertama kalinya. Patokan yang digunakan oleh tahun Hijriyah yaitu dikaitkan dengan momentum hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekkah ke Madinah pada tahun 622 M.

Dalam hal ini, bulan Muharram dijadikan bulan pertama pada tahun Hijriyah dikarenakan Rasulullah mengawali hijrah di bulan yang dilarang berperang itu. Sedangkan jumlah bulan dalam kalender Hijriyah terdapat 12 bulan yang dalam setahun berisi 354-355 hari. Adapun metode yang digunakan kalender Islam ini berdasarkan dengan rotasi Bulan terhadap Bumi.

1. Muharram
2. Shafar
3. Rabi’ul Awwal
4. Rabi’ul Tsani (Akhir)
5. Jumadal Ula (Awwal)
6. Jumadal Tsani (Akhirah)
7. Rajab
8. Sya’ban
9. Ramadhan
10. Syawal
11. Dzulqa’dah
12. Dzulhijjah

Berikut ini bacaan doa akhir tahun dan awal tahun Hijriyah / tahun baru Islam lengkap Arab latin dan artinya:

Latin: Wa shalallaahu ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aalìhìì wa shahbihii wa sallam.

Allahumma maa ‘amiltu fii haadzihis sanati mimmaa nahaitanii ‘anhu falam atub minhu walam tardlahu walam tansahuu wahalimta ‘alayya ba’da qudratìka ‘alaa ‘uquubatii wada’ antanii ìlattaubati mìnhu ba’da juratii ‘alaa ma’shiyatika fainnii astaghfìruka faghfirlii.

Wa maa ‘amiltu fììhaa mìmmaa tardlaahu wa wa’adtanii ‘alaihits tsawaaba fa as alukallaahumma yaa kaiiìmu yaa dzal jalaali wal-ikraami an tataqabbalaahu ‘alaa sayyìdinaa Muhammadìn nabiyyil ummiyyi wa ‘alaa ‘aalihi wa shahbihii wa sallam.

Artinya: “Semoga rahmat dan salam tercurahkan kepada junjungan kami dan tuan kami, Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya.

Ya Allah, laranglah apapun yang telah kulakukan pada tahun ini, sedang aku tidak bertaubat darinya, dan Engkau tidak meridhainya, tidak melupakannya dan Engkau berbelas kasih kepadaku padahal engkau berkuasa untuk menghukumku, dan Engkau telah menyeru kepadaku agar bertaubat setelah aku berani berbuat durhaka kepada-Mu.

Maka sesungguhnya sekarang aku memohon ampun kepada-Mu, ampunilah aku.

Apapun yang telah kulakukan pada tahun ini, dan telah Engkau janjikan pahalanya kepadaku, maka aku memohon kepada-Mu, Ya Allah, wahai yang Maha Mulia, wahai yang memiliki Kebesaran dan Kemuliaan, mohon Engkau menerimanya, dan janganlah Engkau putuskan harapanku kepada-Mu wahai Yang Maha Mulia.”

Doa Awal Tahun Hijriyah

Latin: Wa shallallahu ‘ala sayyidina Muhammadin wa ‘ala aalihi wa shahbihi wa sallam.

Allaahumma antal abadiyyul qadiimul awwalu, wa ‘ala fadhlikal ‘adhiimi wajuudikal mu-awwali . Wa haadzaa ‘aamun jadiidun qad aqbala. Nas-alukal ‘ismata fiihi minasy syaithaani wa auliyaa ihii wa junuu dihii wal ‘auna ‘alaa haadzihin nafsil ammaarati bissuu-i wal isytighaala bimaa yuqarribunii ilaika zulfaa yaa dzal jalaali wal ikraami.

Ya Arhamar rahimin. Wa shallallahu ‘ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ‘ala aalihi wa shahbihi wa sallam.

Artinya: “Semoga Allah melimpah rahmat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Wahai Allah! Engkaulah Dzat Yang Abadi, Yang Terdahulu, Yang Mula-mula. Atas anugerah Engkau yang besar dan kemurahan Engkau yang dijadikan pegangan, inilah tahun baru telah datang . Kami memohon kepada Engkau pemeliharaan selama setahun ini dari setan, sahabat-sahabat dan pasukannya, dan pertolongan untuk melawan nafsuku ini yang selalu mengajak kepada kejahatan, serta sibuk dalam melakukan amal yang dapat mendekatkan diriku kepada Engkau sedekat-dekatnya, wahai Dzat yang memiliki kebesaran dan kemuliaan.

Wahai Dzat yang paling mengasihi, Semoga Allah melimpah rahmat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.”

Demikian bacaan doa akhir tahun dan awal tahun Hijriyah / tahun baru Islam lengkap Arab latin dan artinya. Semoga bermanfaat. Wallahu a’lam. (M. Zidni Nafi’)

Topik Terkait: #doa#Hijriyah

Leave a Response