Dalam proses pembelajaran, para siswa dianjurkan untuk membaca doa agar mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Melalui berdoa, seseorang dapat memohon kepada Allah supaya dibuka hati dan pikirannya sehingga mudah memahami pelajaran dari guru.

Berikut ini doa sebelum belajar bacaan Robbisrohli Sodri Wayassirli Amri:

Latin: Robbisrohli sodri wayassirli amri, wahlul ‘uqdatam mil lisaanii yafqahu qoulii.

Artinya: “Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku.” (QS. Thoha: 25-28)

Belajar adalah kewajiban bagi setiap insan, bahkan Islam memerintahkan mencari ilmu sejak lahir hingga ajal menjemput. Dengan memiliki ilmu atau belajar di sekolah, menjadi salah satu yang membedakan manusia dengan binatang.

Dalam agama Islam, mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap orang, dimulai sejak lahir hingga ajal menjemput. Sebagaimana sabda Rasulullah:

Uthlubul ‘ilma minal mahdi ilal lahdi.

Arti: “Tuntutlah ilmu sejak dari buaian sampai liang lahat.”

Di samping itu, orang berilmu juga mendapatkan derajat yang luhur di hadapan Allah Swt., sebagaimana firman-Nya pada ayat berikut ini:

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadilah: 11)

Rasulullah SAW juga pernah bersabda tentang keutamaan orang yang pergi untuk mencari ilmu:

Artinya: “Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim, no. 2699)

Demikian doa sebelum belajar bacaan Robbisrohli Sodri Wayassirli Amri agar hati para pelajar bersih dan terbuka untuk menerima ilmu yang manfaat dan berkah. Semoga bermanfaat. Wallahu a’lam. (M. Zidni Nafi’)

Leave a Response