Al-Qur’an merupakan kitab suci umat Islam yang berisi sumber pedoman hidup, seperti akidah, hukum, sejarah, hingga ilmuu pengetahuan. Selain itu, Al-Qur’an yang mengandung bacaan doa-doa sebagaimana yang dahulu para nabi baca.

Ada banyak macam doa dalam kitab suci. Salah satunya adalah doa yang pernah Nabi Ibrahim panjatkan kepada Allah agar keluarganya menjadi keturunan orang-orang yang takwa kepada-Nya.

Berikut ini bacaan doa Nabi Ibrahim Rabbana Hablana min Azwajina wa Dzurriyatina Qurrota A’yun lengkap tulisan latim Arab dan artinya:

Latin: Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyatina qurrota a’yun waj’alna lil muttaqina imama.

Artinya: “Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”

Rabbana Hablana min Azwajina wa Dzurriyatina Qurrota A'yun waj'alna lil muttaqina imama

Selain doa ini, Muslim juga dapat memanjatkan doa-doa untuk keluarga berikut ini:

Wa iżā ṣurifat abṣāruhum tilqā`a aṣ-ḥābin-nāri qālụ rabbanā lā taj’alnā ma’al-qaumiẓ-ẓālimīn.

Artinya: “Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata: ‘Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim itu’.”

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Jadi, demikian penjelasan tentang doa Nabi “Rabbana Hablana” lengkap beserta latin dan artinya. Semoga bermanfaat. Amin. (MZN)

Topik Terkait: #Ayat dan Surat

Leave a Response