Apik dan Mendidik

Sastra

Ayat Puisi

Ayat Puisi, 1 Telah datang kepada kami Seorang lelaki membaca ayat puisi Ia bukan Nabi Membawa sebuah tongkat Berke...