Tag: Salat

Awal Mula Azan

Ketika baru saja tiba di Madinah kaum muslim berkumpul, kemudian mendirikan salat pada waktunya, tanpa ada seorang pun y...