Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Amin Al-Banjari adalah Ulama Kuala Tungkal-Jambi yang Mengajar di Madrasah Saulatiyah Mekah.

Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Amin Al-Banjari atau yang lebih di kenal dengan Syekh Abdul Hamid Tungkal lahir 01-07 1348H/1929M di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat Jambi.

Pendidikan dasarnya diperoleh dari orang tuanya dan madrasah lingkungan setempat, kemudian pada tahun 1360-1362H kedua orang tuanya menunaikan ibadah haji, Syekh Abdul Hamid pun ikut serta. Setelah selesai melaksanakan rukun Islam yang ke-5, ayahnya menyuruh Syekh Abdul Hamid menuntut ilmu di Mekah tepatnya di Madrasah Saulatiyah.

Sebuah madrasah yang didirikan oleh imigran India, Syekh Rahmatullah Ibnu Khalil al-Hindi al-Dahlawi pada tahun 1292H. Madrasah ini telah mencetak ulama-ulama besar di antaranya Hadratussyekh Hasyim Asy’ari (Pendiri pondok pesantren Tebuireng dan Nahdlatul Ulama), KH. Ahmad Dahlan(Pendiri Muhammadiyah), dan lain-lain.

Pada tahun 1363-1364H beliau menyelesaikan studinya. Setelah lulus dari madrasah tersebut beliau ditunjuk oleh Syekh Muhammad Sulaiman untuk mengajar di Madrasah Saulatiyah. Untuk menjadi pengajar di sana ada beberapa tahap yang harus dilalui, salah satunya  adalah para ulama yang tinggal di luar maupun dalam Mekah, memiliki nilai ijazah yang tinggi semasa belajar.

Seperti masih haus ilmu, selain mengajar di madrasah tersebut beliau juga meneruskan belajar di salah satu sekolah di Saudi hingga mendapatkan ijazah pada tahun 1374H dan melanjutkan studi di universitas di Mekah selama 4 tahun hingga mendapat ijazah pada tahun 1378H.

Kemudian pada tahun 1382 beliau pindah ke Thaif dan mengajar di situ. Lalu kembali lagi ke Mekah pada tahun 1385H dan mengajar di Madrsah Abdullah bin Zubair. Setelah itu menjadi guru di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Ja’far bin Abi Thalib pada tahun 1395H.

Lalu beliau ditunjuk oleh pemuka Arab Saudi untuk mengajar Bahasa Arab di salah satu Sekolah di Klang Selangor, Malaysia tepat pada tahun 19 September 1979M sampai tahun 1983M dan kembali ke Mekah mengajar di Madrasah Malik Abdul Aziz hingga pensiun pada tahun 1404H.

Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Amin Al-Banjari menikah di Mekah dengan Asma’ binti Ahmad Syerozi Baweyan sekitar tahun 1364H.

Pada tanggal 18 Januari 1990 Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Amin Al-Banjari menghembuskan napas terakhirnya di rumah kediamannya di Mekah dan di makamkan di Ma’la.

Al-Fatihah.

Karya-Karya Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Amin Al-Banjari di antaranya adalah: (1) Petunjuk yang Indah, (2) Tabshiroh, tentang haji dan umroh, (3) Jadwal Baru dalam Pelajaran Bahasa Arab, (4) Bulughul Murad fi Majmu’ awrad, (5) Al-Anwar Bahiyyah fi Bayaani Firqotunnaajiyah fil Aqidah, (6) Muhibah Dzil Ihsan, (7) Tadzkirtunnaafi’ah fil Qodhoya almuaashoroh, dan (8) Hasyiyah Fathul Muli Ala’il ala Syarah Mahalli wa Hasyitain Umairoh wa Qalyubi, dan lain-lain.

Waallahu A’lam

Jambi, 20-09-2019

Sumber: Facebook Muhammad Al-Adzro’iy

 

Leave a Response