Pada malam Idul Fitri atau Idul Adha, seluruh umat Islam merayakan hari kemenangan setelah menunaikan puasa sebelumnya. Takbiran dikumandang di mana-mana; rumah, musholla, masjid, bahkan hingga di jalanan.

Malam takbiran hari raya adalah momen yang sangat mengharukan bagi umat. Hampir tidak ada suasana hati kecuali bahagia, haru, dan syukur, apalagi ketika mengumandangkan bacaan takbir.

Berikut ini tulisan bacaan takbiran Allahu Akbar Kabiro Walhamdulillahi Katsiro Takbiran lengkap Arab latin dan artinya:

Allāhu akbar.. Allāhu akbar.. Allāhu akbar..
Lā ilāha illallāhu wallāhu akbar, Allāhu akbar walillāhil-hamd.

Allāhu akbar kabīrā walhamdulillāhi katsīrā, wasubhānallāhi bukratawwa ashīllā.
Lā ilāha illallahu walā na’budu illā iyyāh, mukhlishīna lahuddīn, walaw karihal-kāfirun,
Lā ilāha illallāhu wahdah, shadaqa wa’dah, wanashara ‘abdah, wa a’azza jundah, wahazamal-ahzāba wahdah.

Lā ilāha illallāhu wallāhu akbar. Allāhu akbar walillāhil-hamd.

Arti Takbiran:

Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar.
Tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah dan Allah Mahabesar.
Allah Mahabesar dan segala puji hanya bagi Allah.

Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar
Allah mahabesar dengan segala kebesaran,
Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya,
Dan maha suci Allah sepanjang pagi dan sore.
Tiada Tuhan selain Allah dan kami tidak menyembah selain kepada-Nya dengan memurnikan agama Islam meskipun orang kafir.
Tiada Tuhan selain Allah dengan ke-Esaan-Nya. Dia menepati janji, menolong hamba dan memuliakan bala tentara-Nya serta melarikan musuh dengan ke-Esaan-Nya.

Tiada Tuhan selain Allah, Allah Mahabesar. Allah Mahabesar dan segala puji bagi Allah.

Demikian bacaan takbiran allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallah ibukota wasilah la ilaha illallah lengkap latin dan artinya. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan pada malam hari raya Idul Adha ataupun Idul Fitri. Amin. (MZN)

Leave a Response