Rahmatan lil ‘Alamin

Milenial

Islam itu Ramah, Bukan Marah

“Wamaa arsalnaaka illa rahmatan lil ‘alamin… (Dan tiadalah Kami (Allah) mengutus engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam).

Nonsuch

Da’wah with Love

One night, after completing the Maghrib prayer, Abdullah bin Muhammad bin A’isyah returned home. In the middle of the way

Teladan

Kisah Dakwah Penuh Kasih Sayang

Pada suatu malam, setelah rampung sholat maghrib, Abdullah bin Muhammad bin A’isyah kembali pulang ke rumahnya. Di tengah-tengah perjalanan, terdapat